LONDON 2015 EUROPHILEX

15. Međunarodna filatelistička izložba London  u 15 godina!

Obilježava:

  • 175 godina prve poštanske marke, koja je revolucionarno otvorila vrata modernoj komunikaciji
  • 125 godina prve međunarodne filatelističke izložbe u Londonu (1890)

Događanja

  • Prvi međunarodni susret Ujedinjeno kraljevstvo i Njemačka. London 2015. biti će nastavak Europskog prvenstva tematske filatelije u Essenu
  • 1400 vitrina za natjecateljske izloške.
  • Međunarodne aukcije   Voditi će ih firme Koehler i Corinphila (službeni aukcioneri)
  • Royal Mail  i preko 100 filatelističkih trgovaca i poštanskih uprava
  • Confederate Stamp Alliance Annual Convention   Po prvi puta izvan USA na izložbi LONDON 2015
  • Posebni izlošci
  • Kolekcionarstvo uključujući prigodne razglednice s ilustracijama Londonskih izložbi od 1890
  • Društveni susreti i stolovi

Datumi

            ECTP ESSEN                                            7-9 MAY 2015

            LONDON 2015 EUROPHILEX       13-16 MAY 2015

Mjesta održavanja

            ECTP                                                               Messegelände Essen

            LONDON 2015 EUROPHILEX         Business Design Centre, London